Tidigare släktträffar

Med jämna mellanrum anordnas det släktträffar för ättlingarna till Spinnel-Anna.
Sedan 1960 har det varit elva stycken varav fyra i USA och Kanada.
1990 bestämdes det att träffarna skulle infalla vart femte år och varannan gång ska de vara i Sverige och varannan gång i antingen Kanada eller USA.

Vi ser nu väldigt mycket fram emot den träff som ska hållas på hemmaplan i sommar.

Ett sextiotal transatlanter är på väg och massor med skoj är planerat.

Lämna ett svar