Styrelsen

Vid årsmötet 15 mars 2020 valdes en ny styrelse som består av:

Ordförande: Ove Persson

Kassör/släktförteckning: Jan-Åke Karlsson

Sekreterare: Britta Strömgren

Webmaster/sociala medier: Britta Strömgren

Ledamot: Karl-Johan Markström

Ledamot: Sofie Johansson

Välkommen att kontakta oss ifall du har frågor om verksamheten eller tips på aktiviteter via info@spinnelanna.se

Styrelsemedlemmar nås på: förnamn.efternamn@spinnelanna.se

Lämna ett svar