Styrelsen

Ordförande: Vakant

Kassör/släktförteckning: Jan-Åke Karlsson

Sekreterare: Britta Strömgren

Webmaster/sociala medier: Emma Gustafsson

Ledamot: Karl-Johan Markström

Ledamot: Håkan Gustafsson

styrelsemedlemmar nås på: förnamn.efternamn@spinnelanna.se

Lämna ett svar