150926

Om ni vill så kan ni skicka er mailadress/epostadress till webmaster @ spinnelanna . se (allt ihopskrivet) så kommer ni att få brevutskick via epost. OBSERVERA att ni måste själva se till att er epost adress är aktiv.

If you want you can send an email to webmaster @ spinnelanna . se (all together) to receive mail from us about info and so on. PLEASE note it is up to you to let us know if you change your email address

150926

Lm ni vill så kan ni skicka er mailadress/epostadress till webmaster @ spinnelanna . se (allt ihopskrivet) så kommer ni att få brevutskick via epost. OBSERVERA att ni måste själva se till att er epost adress är aktiv.

If you want you can send an email to webmaster @ spinnelanna . se (all together) to receive mail from us about info and so on. PLEASE note it is up to you to let us know if you change your email address

150506

Idag har jag mottagit ett preliminärt program från Lennart. Detta finns att läsa båda på svenska och engelska se under reunion/släktträff 2015

Today i received a preliminary program for 2015 please read under reunion/släktträff 2015

150416

Jag har fått uppgifter av Lennart att bussen till Umeå är fullbokad. Nu drar det ihop sig. Jag ser fram emot att få ta emot er i Stockholm tillsammans med En till guide.

Received news from Lennart that buss going up to Umwå is now full. Getting closer and closer now. Looking forward to receive you all in Stockholm with another guide.

//Per-Anders

150318

Tyvärr så har det blivit konstigt med anmälningsblanketten här. Vi ber därför alla som har gjort en anmälan till 2015 års återträff att dubbelskicka till antingen lennartstensson(at)me.com eller till mig webmaster(at)spinnelanna.se så fort som möjligt så får vi bekräfta ert deltagande till sommarens begivenheter.  Vi ber så mycket om ursäkt för detta men vissa saker som man inte kan göra något åt .

Unfortunately, it has become strange with the registration form here. We therefore ask anyone who has made a registration to the 2015 reunion to double-send to either lennartstensson(at)me.com or yours truly at webmaster@spinnelanna.se as soon as possible so we can confirm your part in this summers big event. We on the board is really sorry for this but some things not even we can do anything about