010117

Vi har tvingats flytta vår webbplats till en annan server, eftersom servern som vi var på inte fått några signaler från dem av er som skickade uppgifterna. Webbplatsen har legat nere allt för länge nu, jag hoppas detta kommer att hjälpa. Jag har försökt att göra några små ändringar. Om någon har några nya idéer eller några artiklar de vill visas, skulle jag mer än gärna göra det.

We have been forced to move our site to another server, because the server that is was on did not receive any signals from those of you who were sending information to it. The site has been down all to long now, I hope this will help. I have tried to make some small changes to it. If anyone has any new ideas or any articles they want shown, I would be more than happy to do so.

001122

Idag fick jag ett brev från Lennart, det var en dagbok från resan till USA. Du kan ladda ner detta och läsa den här, men du behöver Acrobat Reader för att kunna göra det. Du hittar den här om du inte har det.

Today I received a letter from Lennart, it was a diary from the the trip to USA. You can download this and read it here, but you’ll need Acrobat Reader to do so. You’ll find it here in case you don’t have it.

001015

Sidan har varit nere ett tag att uppgraderas, men nu är vi tillbaka på rätt spår.
Vi har fått ett brev från Jacque Sly som berättar att hennes mamma Donna Peterson och hennes far Mervin Peterson var i en bilolycka i mitten av september. I vilket vi beklagar att höra hennes mamma dog, hennes far numera tyvärr är ganska bräcklig både fysiskt och känslomässigt. Han blir starkare men har en lång väg att gå. Ända sedan han återvände från sjukhuset, har någon var tvungen att stanna med honom, men de hoppas att han en dag kommer att kunna ta hand om sig själv igen. Som många av er vet att han hade en trippel bypass i sommar ungefär samtidigt som ni alla var här i USA

The site has been down a while to be upgraded but now we are back on track.
We have received a letter from Jacque Sly witch tells us her mother Donna Peterson and her father Mervin Peterson were in a car accident in the middle of September. In which we were sorry to hear her mother died, her father sadly now is quite fragile both physically and emotionally. He is getting stronger but has a long way to go. Ever since he returned from the hospital, someone has had to stay with him, but they hope that one day he will be able to care for himself again. As many of you know he had a triple bypass this summer around the same time that you all were here in the U.S.A

000704

Webbplatsen har uppdaterat med ett tillägg att styrelsen önskar dig att fylla i, nu har nyhetsbrevet också uppdaterats. Du kommer nu hitta den uppdaterade gästboken fungerar mycket bättre än den förra. Vi har också en chat, ta dig tid att göra några kommentarer om vad du tycker hemsidan ska innehålla.

The site has been uppdated with a supplement that the board wishes you to fill out, the Newsletter has also been updated. You will now find the updated guestbook works far better than the last one. We also have a chat, please take time to go there and make any comments on what you think the homepage should contain.

000519

Sidan är uppdaterad med det senaste nyhetsbrevet och sidorna syns nu med det senaste först.

The site is updated with the latest newsletter and the order has been changed from newest to oldest.