Info

Om du blir medlem i Spinnel-Anna släktförening så får du löpande info om aktiviteter
kontakta Kassören för mer information

Styrelsens epost är förnamn.efternamn @ spinnelanna.se
Förutom webmaster@ och info @

Ni är välkomna att uppdatera er gren under supplementet

 

If you join the Spinnel-Anna Family Association to get the current info about activities
contact the Treasurer for more information

The Board’s email is firstname.lastname @ spinnelanna.se
Apart from webmaster @ and info @

You are welcome to update your line under Supplement

Kommentera