Stenen

Denna sten restes till minnet
av
Stora Sandsjöns grundare

Erik Andersson
och hans fru
Anna Spinnel f. Persdotter

De upptog nybygge här 1765
Släkten hedrade deras minne 1965

Kommentera