Stenen

Denna sten restes till minnet
av
Stora Sandsjöns grundare

Erik Andersson
och hans fru
Anna Spinnel f. Persdotter

De upptog nybygge här 1765
Släkten hedrade deras minne 1965

Lämna ett svar