2007

Spinnel-Annas Släktförening   2007                                Umeå 2008-02-02

Styrelsen har under året haft 3 möten. Föreningen har också även detta år ordnat en välbesökt aktivitetsdag  i Fidodalen vid Gammdegersjön. Vidare har föreningen genom Jan-Åke, Karl-Johan och Per-Anders deltagit i julmarknader i Vindeln och på Röbäck. Sommarbrev och julbrev har skickats ut till de närmare 200 föreningsmedlemmarna. Uppdateringen av släktregistret pågår i långsamt  takt inför en nyutgåva av DVD-släktboken.

Den äldre släktboken liksom Spinnel-Anna Boken 1765-2005 på DVD finns att köpa Elkedjan i Umeå och på  hemsidan. Hemsidan är aktiv för inlägg av text och bilder från olika aktiviteter i släkten. Delar av föreningens äldre samlade material har via Per-Anders överlämnats till Folkrörelsearkivet i Umeå.

Släktföreningen har från Kanada – Dale Malmgren – under hösten fått en inbjudan till stor släkträff i Melfort, Saskatoon under andra halvan av juli månad 2010. Föreningen har tackat ja till denna inbjudan och påbörjat planeringen av en släktresa till Kanada.

Som nämnts i sommar- och julbrev har ett reselotteri inom föreningen anordnats inför denna släktresa. Ett stort antal reselotter har redan köpts. Detaljplaneringen av resan fortsätter under det kommande året.

Styrelsen har under året bestått av Bertil Brånin t.f. ordf., Karl-Johan Markström sekr., Jan-Åke Karlsson kassör, Per-Anders Åström webbmaster samt Malin Eriksson, Roland Eriksson, Håkan Gustafsson, Otilia Johansson, Lennart Stensson och Birgitta Wilhelmsson.

För styrelsen                                              Bertil Brånin

Årsmöte den 10 februari 2008 kl 14:00 i Västerslättskyrkan

Först genomför vi årsmötet därefter blir det fika och efter det berättar Jan-Åke och Lennart med bilder från förra resan till Kanada Vi vill gärna höra Era synpunkter och önskemål inför släktresan 2010.

Dagordning

§ 1   Årsmötet öppnas

§ 2  Val av ordförande för mötet

§ 3  Val av sekreterare

§ 4  Val av två justerare

§ 5  Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse

§ 6  Ansvarsfrihet för styrelsen?

§ 7  Mål och inriktning av föreningsarbetet 2007

§ 8  Medlemsavgift för 2008.

§ 9  Val av styrelseledamöter för 2 år

§ 10 Val av revisorer

§ 11 Val av  valberedning

§ 12 Kanadaresa 2010

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutas

Lämna ett svar