2005

Umeå 2006-02-14

Verksamhetsberättelse 2005

Styrelsen har under året haft 6 möten, därutöver har arbetsgrupper träffats vid några tillfällen. 

Under året har verksamheten varit inriktad på att släktträffen 14-20 juli skulle kunna genomföras på ett bra sätt, samt att DVD:n med släktregistret skulle vara klart i en första utgåva till släktträffen.

Slätträffen kunde genomföras på ett professionellt sätt, och styrelsen tackar alla som ställt upp som värdfamiljer, hjälpt till vid transporter, mat och program vid de officiella mötena.

Likaså tackar Styrelsen Storsansjöborna för ett fantastiskt gott samarbete.

Vi känner stor lättnad i att det mångåriga arbetet med supplementet givit resultat, och vi tackar Per-Anders för hans trägna arbete med DVD:n 

Hemsidan har bidragit till att många nya kontakter har skapats under året.

Intresset för släktträffen har varit stort och kontakt har hållits vi e-post och brev med ett 100-tal släktingar i USA och Canada, samt flera 100 i Sverige

Styrelsen har under året bestått av:

Lennart Stensson Ordförande
Karl Markström Sekreterare
Jan-Åke Karlsson Kassör
Bertil Brånin
Håkan Gustafsson
Birgitta Wilhelmsson
Stefan Spinnell
Roland Eriksson
Per-Anders Åström Webmaster

Lämna ett svar