2004

Umeå 2005-01-18

Verksamhetsberättelse 2004

Styrelsen har under året haft tre möten, därutöver har arbetsgrupper träffats vid några tillfällen.  Föreningen hade en aktivitetsdag i Fidodalen under sommaren, med bad och lekar.

Under året har verksamheten varit inriktad på att planera för sommarens stora släktträff samt att hålla hemsidan aktuell. Vidare har arbetet med att uppdaterat supplementet fortgått. Per-Anders har lagt in allt från ”gamla” släktboken och några grenar är nu tämligen kompletta. En DVD kommer att presenteras till sommaren 2005, och en första utgåva att finnas till försäljning.

Hemsidan har bidragit till att många nya kontakter har skapats under året.

Betalande medlemmar i Sverige har varit 167 st.
Kontakt har hållits med ett 40-tal personer i USA och Canada.

Föreningens ekonomi redovisas separat.

Styrelsen tackar Per-Anders Åström för hans goda arbete med hemsidan och supplementet.

 

Styrelsen har under året bestått av:

Lennart Stensson Ordförande
Karl Markström Sekreterare
Jan-Åke Karlsson Kassör
Bertil Brånin
Håkan Gustafsson
Birgitta Wilhelmsson
Stefan Spinnell
Roland Eriksson
Per-Anders Åström Webmaster

Lämna ett svar