2003

Umeå 2004-02-19

Verksamhetsberättelse 2003

Styrelsen har under året haft två möten, därutöver har arbetsgrupper träffats vid några tillfällen.

Under året har verksamheten varit inriktad på att hemsidan skall hållas aktuell, samt att arbeta fortlöpande med supplementet. Styrelsen har beslutat att sammanställa alla filer i släktforskningsprogrammet ”Min släkt” för att kunna ge ut materialet på en CD istället för i tryck. Per-Anders har fört in mycket av den gamla boken i programmet, och tycker att det funkar utmärkt.

Hemsidan har bidragit till att många kontakter har knutits under året.

Betalande medlemmar i Sverige har varit 152 medlemmar.
Kontakt har hållits med ett 40-tal släktingar i USA ock Canada.

Programförslag till släktträffen 2005 har skissats. Tidpunkten är 14-20 juli. Många förfrågningar från U.S.A och Canada har kommit, och vi tror på ett stort deltagande. Ett särskilt program för ungdomar skall utvecklas för att locka den yngre generationen till släktens arbete och samhörighet.

Styrelsen har under året bestått av:

Lennart Stensson Ordförande
Karl Markström Sekreterare
Jan-Åke Karlsson Kassör
Bertil Brånin
Håkan Gustafsson
Birgitta Wilhelmsson
Stefan Spinnell
Håkan Linerud
Per-Anders Åström Webmaster

Lämna ett svar