2012

Umeå, 28 juni 2012
Hej släkting!
I inledningen av Spinnel-Annaboken finns det berättat att Spinnel-Anna under sin livstid var bosatt på fyra olika platser i Umeåregionen. Sina tre första levnadsår bodde hon på Västerhiske i Umeå. Därefter tog familjen över gården i Tavelsjö som var Spinnel-Annas mammas barndomshem. Som nygift flyttade Spinnel-Anna omkring 1755 till Hjuken. Tio år senare köpte de marken i Storsandsjön där hon bodde till sin död 1812.
Spinnel-Annaföreningen har, som ni säkert känner till, en tradition av att årligen anordna sommarträffar liksom stora släktträffar vart femte år. Då det nu är tre somrar kvar till den stora släktträffen 2015, kommer vi börja en resa i Spinnel-Annas fotsspår. Årets sommarträff, den 12 augusti klockan 13:00, ägnar vi åt Spinnel-Annas första tre år på Västerhiske. Anders Lidman, kommer berätta Västerhiske/Grubbes historia och med hjälp av gamla och nya kartor visa oss var soldattorpet, där Spinnel-Anna bodde 1724-1727, troligtvis låg. Vid fint väder kommer vi ta oss upp på Röberget, vid regn kommer vi hålla till på Umeå Last AB (är det nybyggda huset intill där vi tror torpet låg.) Föreningen bjuder på fika. För att hitta till mötesplatsen, sväng av E12:an i rondellen vid Beijers och St1 (Om du kommer västerifrån, Vännäshållet, ligger avfarten strax efter ICA kvantum på vänster sida) följ därefter skyltarna.
Markera i kalendern redan nu 7-14 juli 2015 för då kommer det storfrämmande från Amerika. Intresset är redan nu stort så vi kommer behöva flera släktingar som ställer upp som värdfamiljer m.m. =)
Glöm inte bort att skicka in uppdateringar, foton och släktberättelser! Fyll gärna i den bifogade blanketten och skicka till Per-Anders Åström, Dragongatan 8, 903 22 Umeå eller webmaster@spinnelanna.se

Ha en skön Sommar!
Önskar
Styrelsen genom Jenny Mozgovoy

Lämna ett svar