2007

Spinnel-Annas Släktförening                                                 Umeå 2007-06-29

 

                                                                     

Hej alla Spinnel-Anna släktingar!

 

Den svenska sommaren är här efter en riktigt fin och tidig vår. Vi får hoppas på att juli och augusti också blir fina med sol och värme och lagom med regn. Det har varit ett lugnt mellanår i föreningen.

 

Årsmötet i mars med visning av VKs verksamhet var välbesökt. Inriktningen för det kommande året är fortsatt arbete med att samla in kompletterande uppgifter om släkten för den kommande utgåvan av den uppdaterade Dvd versionen av ”släktboken”. Alla uppmanas att skicka in uppgifter och bilder till webbmastern. Formulär finns att fylla i på hemsidan.

 

Förberedelserna inför en ev. släktresa till Amerika sommaren 2010 har påbörjats. Ett lotteri -pris 50 kr/lott- med första pris en resa för en person till Amerika 2010 har vi även denna gång. Information om lotteriet hittar du på omstående sida. Beställ och betala lotter på vår bank eller plusgirokonto nedan. Vi har också planer på att ordna en studiecirkel inför den kommande resan med start 2008.

 

Den traditionella picnicträffen vid Degersjön- Fidodalen – nära Bjännsjö-Degersjö – med släktprat, kanoting, bad, lekar och grillning  har vi söndagen den 22 juli med start kl 11. Korv med bröd håller föreningen med. Bilder från fjolårets träff finns på hemsidan. Välkommen dit med fint väder!

 

Följ gärna den löpande verksamheten på vår hemsida och skicka gärna in synpunkter, berättelser och bilder för att utveckla föreningen.

 

Ha en skön sommar!

 

Bertil Brånin  Ordf.

Taffelstråket 2   903 53  Umeå

Tel 090 126327 eller 070 576 4686       bertil.branin@spinnelanna.se

 

Övriga i styrelsen 2007 är kassör Jan-Åke Karlsson, sekr. Karl-Johan Markström, webmaster Per-Anders Åström, övriga ledamöter Malin Eriksson, Roland Eriksson, Håkan Gustafsson, Otilia Johansson, Lennart Stensson och Birgitta Wilhelmsson.

 

 

 

Spinnel-Annas Släktförening     www.spinnelanna.se

 

Bankgiro 202-5336       Plusgiro  4347524-3

 

 

 

 

 

 

Släktreselotteri  2010

 

Följande gäller för Spinnel-Anna släktförenings lotteri inför den planerade släktresan till Nordamerika 2010.

 

1:a pris är en gratis grundresa till släktträffen ToR från Stockholm.

 

2:a pris är en grundresa där lotteriet står för halva resans kostnad.

 

Endast registrerad medlem kan köpa lotter och då i valfritt antal.

 

Lotter säljs fram till årsmötet före avresan och kostar 50:- / st.

 

Lotter köper du enklast genom insättning på vårt Bank eller på Plusgirokonto. Glöm ej att ange namn, medlemsnummer och att inbetalningen avser lottköp.

 

Vinsten kan ej växlas till pengar eller överlåtas till person utanför den familj som medlemskapet vid inköpet av lotten knutits till.

 

Dragning sker vid årsmötet 2010. Där dras vinnare plus ett antal reserver. Vinnare skall inom 2 veckor ha meddelat föreningen ifall vinsten skall nyttjas. Vinst som ej utnyttjas återgår till lotteriet för att istället erbjudas reserv.

 

Ifall resan ej kan genomföras pga. för litet deltagarantal, problem hos organisationen i Nordamerika eller liknande har lottköparen rätt att få erlagd lottbetalning återbetald.

Lämna ett svar