Årsmöte 2012

Protokoll från årsmöte Spinnel-Annas Släktförening

Datum och tid: 2012-03-18

§ 1 Årsmötets öppnande inleddes av att  Jenny Mozgovoy hälsade oss alla välkomna

 

§ 2 Val av ordförande för mötet blev Jenny Mozgovoy

 

§ 3 Val av sekreterare blev Per-Anders Åström

 

§ 4 Val av justeringspersoner blev Björn Kjellsson och Malin Eriksson

 

§ 5 Verksamhetsberättelsen drogs av Jenny Mozgovoy där hon berättade att sommarträffen hade hållits i Vindel-Ånäset och att vi hade haft 5 möten under året. Samt om att vi hade varit på julmarknaden i år igen i Vindeln.

Jan-Åke drog den ekonomiska berättelsen och vi har i kassa 144107 kr.

Ove Persson drog revisionsberättelsen och anslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet.

 

§ 6 Årsmötet godkände ansvarsfrihet för 2011 till styrelsen

 

§ 7 Målsättningen för 2012 skall bli att vi skall vara med i blodomloppet igen. Släktträffen 2015 kommer bli 7-15 juli. En första inbjudan till 2015 skall ut under 2012. Vi skall även försöka att få med historien om Spinnel-Anna på kvinnohistoriska utställningen samt en särskild utställning i samband med släktträffen 2015. Inför detta uppmanade ordförande medlemmarna att skicka in bilder och berättelser om ättlingar till Spinnel-Anna. Björn Kjellsson föreslog en fiktiv bok om Spinnel-Anna. Lennart berättade att familjen Arevärn hade gjort en film om Spinnel-Anna och att vi skulle kunna göra en 2000 tals version av denna med moderna transportmedel. Sommarträffen kommer antingen att hållas i Kamsjön eller också kommer vi att anordna en resa med buss till de platser som hade anknytning till Spinnel-Anna

 

§ 8 Medlemsavgiften för 2013 kommer att vara kvar på 100 kr.  Årsmötet diskuterade olika alternativ till att få fler medlemmar exempelvis  att kombinera köpa av boken/cd:n med medlemskap. Styrelsen får till uppgift att hitta sätt att rekrytera fler medlemmar. Att skicka ut  inbjudan i dagspressen visar sig kosta en hel del enligt Jan-Åke.

 

§ 9 Val av styrelseledamöter blev att alla omvaldes,  Jenny Mozgovoy, Karl Markström och Björn Kjellsson var upp för nyval.

 

§ 10 Val av revisor, Ove  Persson blev omvald till ordinarie och Urban Persson till suppleant

 

§ 11 Val av valberedningen, valdes Sofie Johansson

 

§ 12 Sofie Johansson informerade om släktforskning på biblioteket samt kvällsforskningskurs i släktforskning som skall starta i år. Föreningen kommer att skaffa ett abonnemang  på SVAR (Svenska riksarkivet) för ett år och se hur det utvecklas.Jan-Åke informerade om att Storsandsjön firar 250 års jubileum 2015 och att de ska göra en ny bok om fastigheter, vem som har bott där m.m  Björn visade upp en folder, Skriv Ditt Liv där man får skildra sitt eget liv och i en förening, kanske en eventuell studiecirkel. Styrelsen fick även i uppdrag att se över stadgarna

 

Vid protokollet

 

 

 

Per-Anders Åström                                                    Björn Kjellsson                                                            Malin Eriksson                               Jenny Mozgovoy

Sekreterare                                                                   Justerare                                                                                                    Justerare                                                                       Ordförande

Lämna ett svar