2012

Bäste släkting!

 

Spinnel-Anna var en stark och tuff kvinna som stod upp för sig, något annat går inte att tolka ur de berättelser som finns om henne. Spinnel-Anna var, är och bör vara en viktig förebild för många, särskilt unga i dagens samhälle. Därför arbetar vi idag hårt för att Spinnel-Anna ska få en permanent och självklar plats i det kvinnohistoriska museum som planeras i Umeå.  Dessutom hoppas vi på att kunna inviga en större utställning om henne i samband med släktträffen 2015. Vi håller er uppdaterade om detta på vår hemsida och på Facebook.

 

Året med Spinnel-Annas släktförening har framför allt rörts kring att det i mars var 200 år sedan Spinnel-Anna avled. Aktiviteterna har innehållit det traditionsenliga årsmötet, denna gång i Vindeln och sommarträffen som hölls i Umeå nära Spinnel-Annas födelseplats. Något överraskande för oss alla var uppslutningen till sommarträffen den 12 augusti där vi fick se en hel del nya ansikten. Vi får hoppas att det till kommande aktiviteter dyker upp både välbekanta och nya medlemmar. Det är bara så föreningen och Spinnel-Anna kan leva vidare.

 

Nästa år fortsätter vi följa Spinnel-Annas liv i samband med sommarträffen. Sommaren 2012 träffades vi på Västerhiske där hon föddes och 2013 träffas vi i Tavelsjö dit hon sedermera flyttade. År 2015 kommer den stora släktträffen att äga rum i Umeå och då hoppas vi att så många som möjligt ställer upp med idéer och husrum för att möjliggöra ett besök från våra släktingar i Kanada och andra delar av världen.

 

Glöm nu inte att planera in årsmötet 2013. Vi kommer att hålla till i Vindel-Ånäsets byastuga söndag 10 mars klockan 14.00. Och som vanligt kommer en uppmaning att uppdatera din släktlinje i boken (skicka till Per-Anders Åström, Dragongatan 8, 903 72 Umeå eller webbmaster@spinnelanna.se)! Under helgerna är ju också ett utmärkt tillfälle att besöka vår hemsida spinnelanna.se eller gå med i Spinnel-Annas grupp på Facebook.

 

Önskar dig och din familj en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Spinnel-Annas släktförening

 

Björn Kjellsson, ordförande

bjorn@kjellsson.se

070-618 73 30

Lämna ett svar