Bli medlem

Medlemskap kan erhållas genom betalning till Spinnel-Anna Släktförening, kontakta Jan-Åke på jan-ake.karlsson(a)spinnelanna.se

Kostnad/År är för närvarande 100 kr.

Vid betalning medtag följande uppgifter
*Avsändarens namn
*Avsändarens adress
*Vilket år betalningen avser

Dessa uppgifter kan även medtagas frivilligt
*Telefon
*E-mail adress (Om du vill ha information skickad
via e-mail så skriv adressen på inbetalningskortet så fixar vi det.)
*Tabell i släktboken

Lämna ett svar